Wettelijke verplichtingen

Uw gebouwen moeten aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Deze zijn recent aangescherpt. Waar het op neerkomt is dat uw gebouw veilig verlaten kan worden bij calamiteiten. In het bouwbesluit en in het model bouwverordening wordt, om dit streven te bewerkstelligen, verwezen naar zogenaamde brandveiligheidinstallaties.

Als u meer informatie wilt over de wettelijke kant, dan kunt u dat vinden in de reeks Technische regelgeving & Bouwen. De belangrijkste regels en wetgevingen hebben we voor u samengevat in een pdf bestand.

Een drogblusleiding moet een functiebehoud van 60 minuten hebben. In het filmpje hier onder laten wij zien dat een veel gebruikte methode dit zeker niet heeft. Tenzij de leiding 60 minuten brandwerend is betimmerd of in een 60 minuten brandwerende ruimten is aangelegd.