Service van Brandbeveiliging B.V.

Service

De service van Brandbeveiliging B.V. bestaat uit:

:Leveren Bouwpakketten Droge blusleidingen
leveren en monteren van leiding systemen
Periodiek jaarlijks onderhoud
Controle van de droge blusleiding 1 x per vijf jaar
Keurrapport
Reparaties
Herkeuring
Waterschade
Aansprakelijkheid
Eigen servicedienst als onderdeel van ons specialisme

Leveren bouwpakketten Droge blusleidingen

Sinds Januari 2014 hebben wij onze service uitgebreid. En leveren wij voor u op maat gemaakte droge blusleidingen die wij voor u door heel Nederland montage klaar bezorgen, compleet met beugels, bevestigingsmiddelen, brandkranen, gevelkasten of slotdeksels, net wat u wenst.
Ook kunt u er voor kiezen dat wij, samen met u, het leidingwerk inmeten.
Na dat u klaar bent met het monteren van de leiding en appendages komen wij het opleveren en persen, als alles dan goed is bevonden wordt er een inspectierapport opgesteld als bewijs dat er een leiding is in gemaakt volgens de NEN 1594 en is opgeleverd door een REOB erkend bedrijf.

Leveren en monteren van leiding systemen

Wij leveren en monteren droge blusleidingen, natte blusleidingen en hogedruk leidingen voor alle toepassingen die er te bedenken zijn. Wij zijn continu bezig met nieuwe ontwikkeling voor de markt. Welke sector leveren wij zoal: woningbouw, kantoorpanden, wegenbouw, parkeergarages en off-shore.

Periodiek jaarlijks onderhoud

Elk jaar controleren we de toevoerafsluiting en de eventuele beschermkast op gebreken. De afsluiters en koppelingen worden behandeld tegen weersinvloeden. Als het nodig is voeren we direct kleinere reparaties uit. U kunt dan denken aan het vervangen van pakkingen en rubbers. Natuurlijk overleggen we met u als opdrachtgever alvorens we tot reparatie of het vervangen van onderdelen overgaan.

Controle van de droge blusleiding 1 x per vijf jaar

Een maal in de vijf jaar testen we de droge blusleidingen. Tenzij locale voorschriften anders voorschrijven. Alvorens we starten met de beproeving van de leidingen, controleren we op gebreken. Als er geen gebreken zichtbaar zijn, sluiten we de leiding aan op onze persunit. We vullen en ontluchten de leiding. Daarna volgt de proef met een druk van 24 bar. Dit aantal bar wordt aangepast wanneer leidingen hoger zijn dan 70 meter. Na tien minuten wordt de behouden druk genoteerd en de leiding geleegd via de voedingsaansluiting. Als de leidingen op een andere manier geleegd moeten worden, dan berekenen we van tevoren welke meerkosten dit met zich meebrengt.

Keurrapport

Als we controles voor u uitvoeren, ontvangt u naderhand het Rapport van Onderhoud. Dit keurrapport wordt opgesteld volgens de NEN 1594. In het rapport vindt u de volgende informatie:

• Locatie van de blusleiding
• Technische bijzonderheden in het ontwerp van de blusleiding
• Datum van de uitgevoerde proeven
• Datum van eerst volgend onderhoud
• Type controle of onderhoud dat is uitgevoerd
• Uitgevoerde reparaties
• Geconstateerde afwijkingen

Reparaties

Soms is het nodig dat onderdelen vervangen of gerepareerd moeten worden. Onze werkwijze is dat we eerst komen kijken wat er gerepareerd of vervangen moet worden. Vervolgens stellen we een offerte op. Als u daarmee akkoord gaat, dan start de reparatie/vervanging.

Herkeuring

Als bij een keuring afwijkingen of gebreken zijn gesignaleerd en de reparaties zijn uitgevoerd, dan vindt een herkeuring plaats. De kosten van deze herkeuring zijn afhankelijk van de testen die wij moeten uitvoeren.

Waterschade

Werken met droge blus leidingen betekent werken met water. We doen er alles aan om eventuele waterschade te voorkomen. Mocht er toch een lekkage optreden, dan kan de controlerende monteur direct handelen. Hij staat radiografisch in verbinding met onze persunit, waardoor hij de werkzaamheden meteen kan staken. Hij kan op afstand de pompen stilzetten en de leiding legen in de tank in onze persunit.

Aansprakelijkheid

Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade ontstaan door lekkage van de te keuren leiding, dan kunnen we daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. We verzoeken de opdrachtgever ons bedrijf te vrijwaren van enige vorm van schadeclaims.

Eigen servicedienst als onderdeel van ons specialisme

De kracht van Drogeblusleiding B.V. ligt niet alleen in het adviseren en leveren van materialen tbv droge blusleidingen. Dagelijks zetten wij ook onze expertise in op het gebied van inspecties, keuringen en onderhoudswerkzaamheden aan blusleidingnetten. Zo voeren wij met onze goed geoutilleerde servicedienst onsite inspecties, periodiek onderhoud, reparaties en capaciteitstesten uit.