Geachte bezoeker,

U wilt een offert voor het onderhoud van u droge blusleiding.

Hier onder kunt u dat heel makkelijk berekenen wat voor u daar de totale kosten voor zijn.

Wat moet u doen:
- U kiest het soortonderhoud (Jaarlijks) of (uitgebreid 1 x per 5 jaar)
- De woonplaats van de te onderhouden leiding
- Aantal leidingen per ades
- Binnen de Pool (Ja) of (nee)
- U vult bij brandslangaansluitingen per leiding de aantal brandslangaansluitpunten in.
- Dan drukt u op berekenen.

De totaal kosten komen dan naar voren, en hebt u de keus om het te bestelen.

Volg dan de komen de stappen om de bestelling af te ronden

Soort onderhoud
Woonplaats
Aantal leidingen aanwezig (per gebouw)
Binnen de pool